ارائه خدمات امدادی یا فوریتی سوخت رسانی مکانیک سیار اعزام یدک کش تا اولین تعمیر گاه ویا خدمات در محل و خدمات تعمیرات خودرو از لحاظ مختلف تخفیفات ویژه خدمات گوناگون در حال ارائه به مشترکین و هموطنان می باشد این خدمات که در نوع خود یکی از حساسترین نوع خدمت در جهان مدرنیته می باشد و شرکت شهر الکترونیک کاملا مستقل و متعلق به بخش خصوصی بوده که رضایت مندی مشتری را بزرگترین سرمایه خود می داند با تمامی توان خود این خدمات را به مشترکین گرانقدر ارائه می کند با امید به پروردگار متعال شرکت شهر الکترونیک با همکاری و همراهی تمامی مشترکین و مراکز طرف قراداد تمام قدرت تلاش و دانش خود را برای دستیابی به این امر خواهد داشت که موضوعی به نام خدمات مطلوب به عنوان یک خدمت دست نیافتنی برای مشترکین تلقی نشود